Toimialaraportti: Käytettyjen raskaiden koneiden ja kuorma-autojen markkina 2019

0

Mascus-raportti

Mascus on yksi maailman suurimmista käytettyjen raskaiden koneiden ja kuorma-autojen verkkokauppapaikoista. Yli 430 000 kohteemme joukossa on koneita maarakennukseen, kaivosteollisuuteen, metsäteollisuuteenmaatalouteenmateriaalinkäsittelyyn ja kaupallisiin kuljetuksiin. Yhtiö on toiminut 20 vuoden ajan, sillä on 33 toimistoa eri puolilla maailmaa ja se toimii 54 alueella ja 38 kielellä.

Miksi tämä raportti?

Mascus on globaali verkkoalusta, jossa on myynnissä suuri määrä käytettyjä raskaita koneita ja kuorma-autoja ympäri maailmaa, ja sivuillamme käy 3,7 miljoonaa vierailijaa joka kuussa. Siksi pystymme tuottamaan paljon ajankohtaista tilastotietoa toimialasta. Tähän kirjoitukseen olemme koonneet liiketoimintatietoja, jotka valaisevat käytettyjen raskaiden koneiden ja kuorma-autojen globaalia kysyntää vuonna 2019.

Lisäksi vuosiraportti toimii mielenkiintoisena yhteenvetona Mascus-sivuston toiminnasta yleisön, sisällön ja kysynnän suhteen. Tämän perusteella saa hyvän käsityksen alustamme käytöstä.

1. Yleisön yleiskatsaus

Yleisö on edelleen yksi pääprioriteeteistamme, ja teemme jatkuvaa työtä verkkoliikenteemme laadun ja määrän kasvattamiseksi kaikkialla maailmassa mainosasiakkaitamme varten. Vuonna 2019 lähes 25 miljoonaa yksilöllistä ostajaa ja myyjää vieraili Mascusin sivuilla, mikä on neljä prosenttia enemmän kuin vuonna 2018. Käytettyjen raskaiden koneiden ja kuorma-autojen kysyntä ja kiinnostus niiden ostamiseen säilyi edellisvuoden tapaan vahvana. Havaitsimme myös seitsemän prosentin kasvun mobiililiikenteessä edellisvuoteen verrattuna.

Jo puolet sivujemme vierailuista tehdään älypuhelimella, ja siksi panostamme yhä enemmän Mascus-sovellukseen, joka nopeuttaa kohteiden selaamista ja helpottaa myyjille soittamista entisestään.

Mascusin sivuilla vierailut jakautuivat vuonna 2019 laitteiden perusteella seuraavasti: 51,27 % älypuhelimella, 41,50 % tietokoneella ja 7,23 % tabletilla. Ostajat suosivat käytettyjen raskaiden koneiden ja kuorma-autojen etsinnässä entistä enemmän mobiililaitteita, ja tietokoneella tehtyjen hakujen määrä vähenee. Vuoden 2018 lopulla julkaistulla Mascus-sovelluksella on jo 20 000 käyttäjää kuukaudessa. Sovellus on saatavilla Android– ja iOS-laitteille.

Visits per device type on Mascus in 2019
Mobile vs Desktop vs Tablet traffic on Mascus in 2019

Älypuhelinten osuus sivustovierailuista kasvoi odotetusti noin kuudella prosenttiyksiköllä vuonna 2019, kun taas tietokoneiden osuus laski neljä prosenttiyksikköä edellisvuoteen verrattuna. Responsiivinen sivustomme soveltuu käytettäväksi kaikenlaisilla laitteilla.

VINKKI: Käytettyjen laitteiden valmistajien, myyjien ja välittäjien kannattaa varmistaa, että yrityksen verkkosivusto on mobiiliystävällinen. Mascus voi auttaa yritystäsi parantamaan verkkosivujaan. Katso lisätietoja täältä.

Kun katsotaan käyttäjiemme sijaintia, 80,64 % vierailuista tulee Euroopasta, 7,79 % Aasiasta ja 7,66 % Amerikoista. Siksi myös valtaosa suurimmista käyttömaista on eurooppalaisia. Yhdysvallat nousi kuitenkin vuoden 2018 kolmannelta sijalta kärkipaikalle vuonna 2019 Mascus-sivuston vierailijamäärässä mitattuna, käyttäjämäärän kasvun ollessa 25 prosenttia.

Top 20 countries from where traffic came on Mascus on 2019
Total traffic (Users and Sessions) coming to Mascus in 2019 – Top 20 countries

Demografisilla mittareilla valtaosa käyttäjistämme oli odotetusti miehiä (78,58 %), naisten määrän jäädessä alle neljännekseen (21,42 %). Yli puolet käyttäjistämme sijoittuu ikähaarukoihin 35–44 (28 %) ja 25–34 (27 %), ja seuraavana tulivat 45–54-vuotiaat (21 %) ja 55–64-vuotiaat (12 %).

Vaikka saammekin suurimman osan yleisöstämme verkosta, toimialoillemme tärkeisiin tapahtumiin osallistuminen ja käyttäjien ja asiakkaiden tapaaminen on paikallisille tiimeillemme aina erityisen tärkeää. Vuonna 2019 olimme näytteilleasettajana 30 tärkeässä messu- ja ammattitapahtumassa (kuten Bauma (München), CTT Bauma (Moskova), AgritechnicaSolutransBICESMAXPO jne.) ja vierailimme lisäksi 60 messutapahtumassa. Suurten ammattitapahtumien lisäksi Mascusin edustajat olivat mukana myös useimmissa Ritchie Bros.:n huutokaupoissa, joita maailmalla viime vuonna järjestettiin.


2. Sisällön yleiskatsaus

Vuonna 2019 keskityimme tuomaan Mascusin valikoimiin lisää arvokkaita kohteita ja tarjoamaan enemmän vaihtoehtoja sekä paikallisille että kansainvälisille ostajaehdokkaille. Vuonna 2019 Mascusin sivuilla ilmoitettujen käytettyjen raskaiden koneiden ja kuorma-autojen kokonaismäärä (kuukausikeskiarvo yli 430 000 aktiivista kohdetta) oli seitsemän prosenttia edellisvuotta suurempi..

Yhteensä vuonna 2019 Mascusilla oli 5 084 300 aktiivista kohdetta (sisältäen huutokaupattaviksi ja vuokrattaviksi ilmoitetut kohteet). Uusia kohteita oli 1 102 024 ja poistettuja 1 439 116. Ilmoitusten poistaminen on vahva merkki siitä, että koneet joko hävitettiin tai myytiin. Vuonna 2019 uusien kohteiden kuukausidynamiikka (laskettu jokaisen kuun lopussa kyseisessä kuussa julkaistuiksi) ja poistettujen kohteiden määrä Mascus-sivustolla on kasvanut 24 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Tämä viittaa tarjonnan ja kysynnän lisääntymiseen, joka saattaa liittyä suunniteltuihin huutokauppoihin.

Total Active, New and Removed listings on Mascus in 2019

Seuraavassa osiossa on Top 3 -luetteloita Mascusin vuoden 2019 suosituimmista uusista ja poistetuista kohteista konetyypin ja -merkin perusteella jaoteltuna. Kärki on sama kuin vuonna 2018. Lähes puolet Mascusin vuoden 2019 uusista kohteista oli käytettyjä maarakennuslaitteita.

Top 3 new listings on Mascus (by machine type and brand)

Maataloustraktorit ja telakaivukoneet pitävät Mascusin sivustolla kiinni kahdesta ylimmästä sijasta sekä uusien että poistettujen kohteiden osalta vuonna 2019. Kolmannella sijalla uusien kohteiden luettelossa ovat kuorma-autot ja poistettujen kohteiden luettelossa pakettiautot.

Edelliseen vuoteen verrattuna poistettujen tai myytyjen maarakennuskoneiden osuus kokonaismyynnistä on kasvanut neljä prosenttiyksikköä, kun taas poistettujen kuorma-autojen ja muiden kaupallisten kuljetusajoneuvojen osuus on laskenut kahdella prosenttiyksiköllä.

Top 3 removed listings on Mascus (by machine type and brand)

Jos katsomme tiettyjen tuoteryhmien aktiivisten kohteiden myyjän kotimaata vuonna 2019, Yhdysvallat, Puola ja Ranska olivat kolme suurinta käytettyjen maarakennuslaitteiden myyntimaata. Tanska, Saksa ja Ruotsi muodostivat käytettyjen maatalouslaitteiden kärkikolmikon, kun taas eniten kuljetusajoneuvoja oli myynnissä Espanjassa, Alankomaissa ja Yhdysvalloissa. Käytettyjä metsäkoneita tuli Mascusin valikoimiin eniten Ruotsista, Puolasta ja Saksasta. Maininnan arvoista on myös se, että 24 prosenttia Mascusissa myytävistä materiaalinkäsittelylaitteista oli peräisin Saksasta.

Jos kaikkien tuoteryhmien kohteet otetaan huomioon, kymmenen eniten kohteita myyntiin ilmoittaneen maan joukossa tapahtui joitakin muutoksia vuosien 2018–2019 välillä. Alankomaat ohitti Ranskan pienellä erolla, ja Iso-Britannia pääsi kymmenen parhaan joukkoon ottamalla Kiinan yhdeksännen sijan.

Top 10 countries with most active listings on Mascus during 2019
Top 3 new listings and removed listings per sector

3. Kysynnän yleiskatsaus

Käytettyjä laitteita etsivillä ostajaehdokkailla on Mascusissa kaksi helppoa tapaa ottaa yhteyttä myyjiin: yhteydenottopyynnön lähettäminen sähköpostitse tai soittaminen myyjälle suoraan, jos halutaan nopeampaa vastausta. Sähköpostitse tehdyistä yhteydenottopyynnöistä keräämme tarkkoja lisätietoja. Niistä saamme arvokasta näkemystä siitä, mitkä ovat etsityimmät kone- ja ajoneuvotyypit ja -merkit tuoteryhmittäin, mikä on ostajien sijainti ja missä myytävät koneet ja ajoneuvot sijaitsevat. Analysoimme sähköpostitse lähetettyjä ostokyselyitä puhelinsoittojen sijaan, koska niistä saa poimittua paremmin numeerista tietoa.

Mascusissa listatuista kohteista sähköpostitse lähetetyt ostopyynnöt edustivat 25:tä prosenttia kokonaiskysynnästä vuonna 2019, ja kasvu edellisvuoteen verrattuna oli kolme prosenttia. Lisäksi 58 prosenttia tietokonesovellusta käyttävistä ostajaehdokkaista napsauttaa myyjän puhelinnumeron näkyviin ja 17 prosenttia hyödyntää mobiilisovelluksen suorasoitto-ominaisuutta. Mobiililiikenne jatkoi kasvuaan koko vuoden 2019 ajan, ja myös mobiilisovelluksen suorasoittojen määrä kasvoi viisi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Seuraavat kuvaajat perustuvat vuoden 2019 sähköpostitse lähetettyihin yhteydenottopyyntöihin.

Most requested machine types and brands in 2019 on Mascus via contact request emails

Seitsemän kymmenestä Mascusin kysytyimmästä konetyypistä kuului käytettyjen maarakennuslaitteiden luokkaan. Tämä tukee myös käytettyjen maarakennuskoneiden ilmoitusten suurta määrää: Mascusin käytettyjen laitteiden kohteista noin puolet kuului tähän luokkaan vuonna 2019.

Mielenkiintoinen yksityiskohta on, että puskukoneet ovat pudonneet kymmenen kysytyimmän konetyypin listalta, ja niiden tilalle ovat tulleet kuormatraktorit vuonna 2019.

Seuraavaksi tutustumme tarkemmin kysytyimpiin käytettyjen koneiden tyyppeihin ja merkkeihin tuoteryhmittäin.

Demand on used construction equipment in 2019

Caterpillar piti varman johtopaikkansa kysytyimpänä käytettyjen maarakennuslaitteiden merkkinä, ja seuraavina tulivat Volvo ja JCB. Suurin osa käytettyjen maarakennuslaitteiden myyjien saamista yhteydenottopyynnöistä koski telakaivinkoneita ja pyöräkuormaajia.

Demand on used agriculture equipment in 2019

”Vuoden 2019 kysytyimpiä käytettyjä maatalouskoneita olivat traktorit, erityisesti John Deeren mallit.”


Demand on used trucks in 2019

Suurin osa kuljetuskalustoon kohdistuneista ostopyynnöistä koski vetoautoja, ja vuoden 2019 suosituimmat kuorma-automerkit olivat Mercedes-Benz, Volvo ja Scania.

Demand on used material handling equipment in 2019

Yhteydenottopyyntöjen perusteella käytettyjen trukkien suurin kysyntä kohdistui dieseltrukkeihin, joiden kysyntä oli kolme kertaa niin suuri kuin sähkötrukkien herättämä kiinnostus. Linde, Toyota ja Hyster olivat materiaalinkäsittelylaitteiden kysytyimmät merkit.

Demand on used forestry equipment in 2019

Metsäkoneiden puolella suurin osa kysyjistä oli kiinnostunut John Deeren laitteista ja haki yleensä käytettyjä kuormatraktoreja, harvestereja tai haketuskoneita.

Suurin osa ostajien sähköpostipyynnöistä tuli seuraavista maista (kutsumme tätä kysynnän alkuperäksi – origin of demand):

Top 20 countries sending contact request emails &
Top 10 countries sending contact request emails by sector

Jos kaikki tuoteryhmät lasketaan mukaan, Isosta-Britanniasta lähetettiin eniten yhteydenottopyyntöjä sähköpostitse, 11 prosenttia kokonaismäärästä. Seuraavina tulivat Saksa (7 %), Yhdysvallat (7 %), Espanja (6 %) ja Ranska (5 %).

Käytettyihin maarakennuslaitteisiin kohdistui kaksi kolmasosaa Isosta-Britanniasta tulleista yhteydenottopyynnöistä vuonna 2019. Edellisvuoteen verrattuna kiinnostus maarakennuslaitteita kohtaan on lisääntynyt eniten Ranskassa (+34 %) ja Saksassa (+15 %).

Käytettyjen maatalouslaitteiden osalta ostokyselyt lisääntyivät eniten viime vuoteen verrattuna seuraavissa maissa: Ranska (50 %), Iso-Britannia (19 %) ja Ruotsi (17 %).

Yhteenveto

Lopuksi vielä muutamia johtopäätöksiä käytettyjen raskaiden koneiden ja kuorma-autojen vuoden 2019 markkinan raporttimme päätteeksi. Tietojen pohjana on Mascus-sivuston verkkoliikenne, tarjonta ja kysyntä.

  • Samalla kun käytettyjen laitteiden tarjonta kasvoi tasaisesti vuonna 2019 ja ilmoitettujen kohteiden määrä oli seitsemän prosenttia edellisvuotta suurempi, kysyntä kasvoi vain kolme prosenttia sähköpostipyyntöjen määrällä mitattuna.
  • Uusien ja poistettujen kohteiden dynaaminen luku kasvoi 24 prosenttia edellisvuodesta.
  • Verkkoliikenne (suora ja orgaaninen) Mascusin sivulla kasvoi kolmella prosentilla vuoteen 2018 verrattuna, ja mobiililiikenne kasvoi merkittävät seitsemän prosenttia.
  • Valtaosa Mascusissa myyntiin ilmoitetuista käytetyistä raskaista laitteista oli maarakennuskoneita (noin puolet ilmoitusten kokonaismäärästä), joskin käytetyt kuorma-autot kasvattivat osuuttaan kolmella prosenttiyksiköllä vuoteen 2018 verrattuna.
  • Yhdysvalloista, Saksasta ja Puolasta tuli Mascusille myyntiin eniten käytettyjä raskaita laitteita vuonna 2019.
  • Telaketjukaivinkoneet ja traktorit olivat taas kysytyin käytettyjen koneiden tyyppi Mascusissa, ja Caterpillar ja Volvo olivat suosituimmat merkit ostajaehdokkaiden keskuudessa.

Share on social media:
FacebookTwitterLinkedIn

Jätä kommentti

Virheelliset kentät